25. september 2020 - 17:00
VITAL - Tečaj masaže, izobraževanja, Ljubljana
Delite na:

Tok Sen blended learning Mantak Chia & Nataša Kovač | petek, 25. september 2020

Kombinirano učenje Tok Sen (Chi Nei Tsang III) s taoističnim mojstrom Mantak Chia online od 15. - 18. Augusta 2020 in praktični del (hands on) s certificirano učiteljico Natašo Kovač, od 25. - 27. septembra 2020 (5pm - 8pm).Online tečaj naročite na spletni strani (270 eurov, ali cenejše če kupite kot paket z ostalimi online tečaji:

https://www.mantakchia.com/events/online-summer-retreat-taoist-healing/ref/natasa/?fbclid=IwAR0C0xkbxzYssLM3AQB3C6KgLOGd0jPlk6G350u8p_68sf_QcAPVzy6qaz4Praktični del Tok Sen je mogoče rezarvirati pri Nataši (email). Cena tega dela je 150 eurov in pred začetkom tečaja lahko naročite orodje za izvajanje te tehnike za 55 eurov.

Na koncu tečaja boste prejeli Certifikat, ki vam omogoča začeti s svojo masažno prakso in z zbiranjem študijskih primerov, če se odločite postati Certificiran Izvajalec Tok Sen. http://puretaoconnection.com/sl-SI/59981/tok-senENG: Blended learning Tok Sen (Chi Nei Tsang III) with Taoist master Mantak Chia online from 15 - 18 August 2020 and practical part (hands on) with certified teacher Nataša Kovač, from 25 - 27 September 2020 (5pm - 8pm) .Order the online course on the website (270 euros, or cheaper if you buy it as a package with other online courses:

https://www.mantakchia.com/ref/natasa/?campaign= https://www.mantakchia.com/events/online-summer-retreat-taoist-healing#buyThe practical part of Tok Sen can be booked with Nataša (email). The price of this part is 150 euros and before the start of the workshop you can order a tool set to practice this technique for 55 euros.

At the end of the workshop (online&hands on), you will receive a Certificate that allows you to start your massage practice and collect case studies if you decide to become a Certified Tok Sen Practitioner.