17. marec 2020 - 9:00
Delite na:

TOGETHER IN EXCELLENCE 2020 - SKUPAJ DO ODLIČNOSTI 2020 | Crystal Palace - Kristalna palača | torek, 17. marec 2020

itSMF Slovenia and PMI Slovenia
invite you to
the conference
TOGETHER IN EXCELLENCE 2019
which will be held
March 17th and 18th, 2020 in Ljubljana.
 
CONFERENCE - TUESDAY, March 17th 2019
Crystal Palace, Conference Hall , Ameriška ulica 8, Ljubljana
WORKSHOPS - WEDNESDAY, March 18th 2019 
Crystal Palace, Ameriška ulica 8, Ljubljana

THE APPLICATION IS VALID AFTER THE RECEIVED PAYMENT ON THE ACCOUNT NUMBER SI56 1914 0501 3055 191 (Združenje za ravnanje s storitvami IT Slovenija, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana). In the payment order, please enter information on participants. In the reference, please enter your order number (SI 00 ). The invoice will be sent after the received payment. Please enter data for the invoice under Home address for the physical entities and under Work information for the legal entities.
All information is available on the conference web site.
We look foward to seeing you on the exciting event.
  

  
Združenji itSMF Slovenija in PMI Slovenija
vabita
na konferenco
SKUPAJ DO ODLIČNOSTI 2019
 ki bo potekala 
17. in 18. marca 2020 v Ljubljani.
 
KONFERENCA - TOREK, 17. marec 2020
Kristalna palača, kongresna dvorana, Ameriška ulica 8, Ljubljana
DELAVNICE - SREDA, 18. marec 2020
Kristalna palača, Ameriška ulica 8, Ljubljana
 
PRIJAVA JE VELJAVNA PO PLAČILU KOTIZACIJE NA TRR SI56 1914 0501 3055 191 (Združenje za ravnanje s storitvami IT Slovenija, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana). Prosimo vas, da na plačilnem nalogu navedete podatke o udeležencih in v sklicu navedete številko naročila, ki ga boste prejeli ob prijavi (sklic: SI 00 ). Račun vam bomo poslali po prejemu plačila. Podatke za izdajo računa v nadaljevanju vnesite pod Home address za fizične osebe in pod Work information za pravne osebe.
Vse informacije o konferenci so na voljo na spetni strani konference.
Vljudno vabljeni!